perjantai 12. toukokuuta 2017

Nimisuojattujen oikeuksia toteuttaa lääkehoitoa

Lähihoitajien ammatilliseen koulutukseen sisältyy lääkehoidon opintoja, joiden perusteella he voivat toteuttaa lääkehoitoa: jakaa lääkkeitä potilaskohtaisiksi annoksiksi ja antaa lääkkeitä (muita kuin pkv-lääkkeitä ja huumausainelääkkeitä) luonnollista tietä eli tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja korvatippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina ilman erillistä lupaa. 
Lähihoitajakoulutusta edeltäneeseen vastaavaan ammatilliseen koulutukseen (perushoitajat, apuhoitajat, mielisairaanhoitajat, mielenterveyshoitajat, lastenhoitajat) ei sisältänyt yhtä laajoja lääkehoidon opintoja, joten työnantajan on selvitettävä heidän suorittamansa lääkehoidon opinnot ja osaamisensa yksilöllisesti. Myös sosionomit jotka ovat suorittaneet opinnoissaan lääkehoito-osion.
Lähihoitajat tarvitsevat osaamisen varmistamisen jälkeen myönnettävän kirjallisen luvan vaativamman lääkehoidon toteuttamiseen, esimerkiksi:
injektioiden antaminen ihon alle (s.c.) ja lihakseen (i.m.)
pääasiassa keskushermostoon vaikuttavan lääkehoidon toteuttaminen
lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion vaihtaminen